GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Pro-Sculpt
Сериал
933382
Савлагаа тоо
30 Servings
Ердийн үнэ
179900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
143920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Экстрим булчинг ялгаруулагч систем. Маш хүчтэй шинэ үеийн тэрмөженик нэмэгдүүлэгч нь калор шаталтыг 300%-р нэмэгдүүлнэ. Олон талын үйлчилгээтэй амин хүчлүүд ийн холиног нь цэвэр булчинд түлш болох ба CLA нь өөхний хэмжээг бууруулж биений эрүүл харьцаанд хүрэхэд тусална. Булчингийн эд эсийг халгаалах тэжээх, бодисын солилцоог эрчимжүүлэх тосны хүчлүүдэд очих эсийн түвшний дахиог идэвхжүүлнэ.   300мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн өмнө, бэлтгэлгүй өдөр өглөө өлөн дээрээ ууна  
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00