GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Alpha amino Xtreme
Сериал
1659F05
Савлагаа тоо
390 gr (13.75 oz)
Ердийн үнэ
194900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
155920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  14 төрлийн амин хүчил агуулсан нийт амин хүчлийн агууламж 10500 мг. Булчинд түлш болох хамгийн сайн бичилжүүлсэн амин хүчлүүдийг агуулсан учир ядраахгүй ажиллах эрч хүчийг нэмж өгнө. Мөн caffeine нэмэлтээр орсон учир ажиллах эрч хүчийг сайжруулан ядрааж цуцаахгүйгээр бэлтгэлээ хийх боломжтой.   240-360 мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж найруулаад ууна.  
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 147900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 166800.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00