GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
AmpMassXXX chocolate
Сериал
351149
Савлагаа тоо
6lb
Ердийн үнэ
259900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
207920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн массыг нэмэгдүүлэгч дээд зэргийн шинэ үеийн бүтээгдэхүүн. Дээд зэргийн чанартай хангалттай хэмжээний хоол тэжээл + Системтэй зөв бэлтгэл сургуулилт = Булчингийн масс болон ажиллах чадвар нэмэгдэнэ. Энэ ерөнхий зарчимыг хангаж байхаар хангалттай хэмжээний нүүрс ус, уураг, амин хүчлүүд болон эрүүл тос зэргийг хангалттай дээд хэмжээнд агуулсан байх нь масс нэмэгдүүлэгч бүтээгдэхүүний шаардлага. Энэ бүтээгдэхүүн нь дээрхи шаардлагыг хангаад зогсохгүй Трай-МЖ энфьюжн анаболик холимог болох битайне ба Эйч Эм Би-г, креатине формулууд, бичилжүүлсэн амин хүчлүүд зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн технологийн дэвшлүүдийг агуулж байгаагаараа онцгой шинэ юм.   500г хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 4 буюу (205г) хийж сайтар хутгаад, бэлтгэлийн дараа, бэлтгэлгүй өдрөө хоолноос 1-2 цагийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 43900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00