GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Glutathione50
Сериал
010666
Савлагаа тоо
50tab
Ердийн үнэ
52900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
42320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ихэнх эд эсийн дотор агуулагдаж байдаг ба Витамин С,Е зэрэг антиоксидантуудын үйл ажиллагаанд туслах бие махбодийн дотоод антиоксидантуудыг хамгаалах үүрэгтэй.Бүх төрлийн хордлого тайлах үйлчилгээтэй.   Өдөрт 1-4ш-г усаар даруулж залгиж болно.  
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 235900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
42320.00