GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Ginkgo Biloba Plus
Сериал
421566
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
69900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
55920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Захын мэдрэлийн эд эсийн цусан хамгамжийг сайжруулж, оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг дээшлүүлнэ. Мөн судасны эрүүл хэвийн ажиллагааг хангах, тархины үйл ажиллагааг сайжруулах, ревматизм зэрэгт хэрэглэнэ.   Өдөрт 1-2 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 489900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00