GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L- Glutamine 1000
Сериал
042012
Савлагаа тоо
100 vegetarian caplets
Ердийн үнэ
63900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
51120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Л-Глютамин нь булчингийн бүтцэд оролцдог маш чухал амин хүчлүүдийн нэг юм. Бие организм дахь азотын балансыг тэнцвэржүүлэхэд хамгийн гол амин хүчил. Маш их ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтыг удаан хугацаанд хийснээр хүний бие дэх Л-Глютаминий хэмжээ багасаж улмаар дутагдалд ордог. Л-Глютамин дутагдсанаар бэлтгэл сургуулилтын үед болон ердийн үед ч толгой ихээр өвдөх, нойргүйтэх, бэлтгэлийн эрчим сулран амжилт буурах зэргээр сөрөг байдлууд мэдэгдэх бөгөөд Л-Глютаминыг хангалттай тунгаар өдөр тутам хэрэглэснээр дээрхи байдлууд үүсэхгүй таны амжилт улам хурданаар дээшлэх болно.   Өдөрт 1-ээс 2 удаа хоолноос өмнө буюу хоосон ходоодон дээр усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 342900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51120.00