GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Maxertion N.O advanced
Сериал
985712
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
167900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
134320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр таны булчин ядрах цуцах гэдгийг мартан, бэлтгэл сургуулилтийн эрчмийг дээд цэгт нь тултал нэмэгдүүлж ажиллах чадварыг тань 20%-р нэмэгдүүлнэ. Азотийн оксид хүний биед орсноор судсыг тэлэх өргөтгөх үйлчилгээ үзүүлэн энэ нь улмаар булчингийн эд эс бүхэнд очих хүчил төрөгчийн болон тэжээлийн хэмжээг огцом нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Тэмцээний болон маш өндөржүүлсэн бэлтгэл хийж оргил өөдөө дайрч байгаа мэргэжлийн тамирчдад нэн чухал бүтээгдэхүүн.   Өдөрт 4 ширхгийг 250мл усаар даруулж бэлтгэлээс 30-60 минутын өмнө ууна.  
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 113900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
134320.00