GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Weigth gainer2200 vanilla
Сериал
350918
Савлагаа тоо
2727g
Ердийн үнэ
179900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
143920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн жин массыг нэмэгдүүлэхийн тулд танд шаардлагатай байгаа илүү их калорийг танд өгнө. Энэ дээд зэргийн тусгай бэлдмэлийг 2% тослогтой сүүнд найруулснаар 1 удаагийн орцонд 69гр дээд зэргийн уураг, 442гр нүүрс ус эрдэс, витамин, амин хүчлүүдийн цогц нийлбэрүүд орж нийт 2200 калор илчлэгийг авна.   250мл хүйтэн ус юмуу 2%-с доош тослогтой сүүнд хэмжих халбаганы 162гр-аар 1 хийж хоолноос 1-2 цагийн дараа ууна. Өдөрт 1-3 удаа ууж болно.  
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 115900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00