GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Calcium Complete
Сериал
094766
Савлагаа тоо
180 cap
Ердийн үнэ
60900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
48720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальци болон магниг 2:1 гэсэн харьцаагаар агуулсан шингэн хэлбэрийн кальци. Кальци н яс шүдний хөгжилд онцгой шаардлагатай эрдэс, кальцыг зөв тунгаар хэрэглэсээр ясны сийрэгжилтээс бүрэн хамгаална.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 294900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 12900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 20900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00