GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Calcium Complete
Сериал
094766
Савлагаа тоо
180 cap
Ердийн үнэ
60900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
48720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальци болон магниг 2:1 гэсэн харьцаагаар агуулсан шингэн хэлбэрийн кальци. Кальци н яс шүдний хөгжилд онцгой шаардлагатай эрдэс, кальцыг зөв тунгаар хэрэглэсээр ясны сийрэгжилтээс бүрэн хамгаална.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00