GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Calcium Complete
Сериал
094766
Савлагаа тоо
180 cap
Ердийн үнэ
60900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
48720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальци болон магниг 2:1 гэсэн харьцаагаар агуулсан шингэн хэлбэрийн кальци. Кальци н яс шүдний хөгжилд онцгой шаардлагатай эрдэс, кальцыг зөв тунгаар хэрэглэсээр ясны сийрэгжилтээс бүрэн хамгаална.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 264900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 151900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00