GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Calcium Complete
Сериал
094766
Савлагаа тоо
180 cap
Ердийн үнэ
60900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
48720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальци болон магниг 2:1 гэсэн харьцаагаар агуулсан шингэн хэлбэрийн кальци. Кальци н яс шүдний хөгжилд онцгой шаардлагатай эрдэс, кальцыг зөв тунгаар хэрэглэсээр ясны сийрэгжилтээс бүрэн хамгаална.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
48720.00