GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Cannabol
Сериал
444056
Савлагаа тоо
30servings, 435g
Ердийн үнэ
189900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
151920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүч болон тэсвэр нэмэгдүүлэх бүтээгдхүүн. 300мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа ууна.   Supplement Facts Serving Size 1 Level Scoop Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV Calories 0.00 Total Carbohydrate 0.00 g 0% Riboflavin 2.00 mg 118% Niacin 10.00 mg 50% Vitamin B6 (as Pyrodoxine Hydrochloride) 2.00 mg 100% Folate (as Folic Acid) 250.00 mcg 63% Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 8.00 mcg 133% Calcium (as dicalcium phosphate) 60.00 mg ** Phosphorus (as dicalcium phosphate magnesium phosphate and dipotassium phosphate) 83.00 mg ** Magnesium (as Magnesium Phosphate) 10.00 mg 3% Sodium (as sodium citrate) 24.00 mg ** Potassium (as dipotassium phosphate) 57.00 mg ** Choline Bitartrate 50.00 mg ** Anabolic Amino Acid Matrix 11636.00 mg ** Muscle Optimization Complex ** Ultimate Cell Protection Compound  
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 115900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 220900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 289900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 358900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
151920.00