GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lean Shake burn
Сериал
364317
Савлагаа тоо
1.67 oz (47.35gr)
Ердийн үнэ
15900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
12720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  -Дээд зээргийн чанартай уураг 30 гр -6 гр файбэр нь таныг удаан хугацаанд цатгалан байлгана. -24 төрлийн витамин минерал агуулсан өөх шатаагчтай шеик биеийн жинг бууруулахад тусална.   240 мл усанд 1 уутыг хийж найруулаад дасгалаас 30 минутны өмнө ууна.  
Ердийн үнэ : 459900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 151900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 7700.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00