GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Baby s DHA
Сериал
877190
Савлагаа тоо
60ml
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүүхдийн тархи харааны эрүүл мэндийг дэмжинэ Биеийн жинд тохируулан хэрэглэнэ.   Supplement Facts Serving Size 5 mL Servings Per Container 12 Amount Per Serving % DV Calories 45.00 Total Fat 5.00 g 8% Vitamin A 1300.00 IU 26% Vitamin D3 300.00 IU 75% Total Omega-3s 1050.00 mg ** EPA (Eicosapentaenoic Acid) 350.00 mg ** DHA (Docosahexaenoic Acid) 485.00 mg ** Other Omega-3s 215.00 mg  
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00