GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Endurance Booster
Сериал
386224
Савлагаа тоо
1.91 lb(s)
Ердийн үнэ
134900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
107920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Маш хүнд ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед энергийг дээд зэргээр нэмэгдүүлнэ. Бэлтгэлийн үед тэсвэр тэвчээрийг, түүнийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийг дээд зэргээр нэмэгдүүлнэ. Хүнд ачаалалтай дасгал сургуулилтыг ядарч цуцахгүйгээр хялбархан гүйцэтгэх боломж олгоно   350-400мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1 хийж,бэлтгэлийн өмнө ба дундуур 2 удаа ууна  
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 24900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00