GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex Sport
Сериал
281512
Савлагаа тоо
120cap
Ердийн үнэ
116900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
93520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.Спортоор хичээллэгчид тамирчдад зориулагдсан ба зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийн гэмтэл,шөрмөсний гэмтэл зэрэг гэмтэлтэй үеэнд илүү тохиромжтой.   хоногт 4ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 295900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
93520.00