GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Wheybolic Extreme 60
Сериал
351143
Савлагаа тоо
3Lb (1364g)
Ердийн үнэ
309900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
247920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүчийг 30%-р нэмэгдүүлнэ. Маш хурдан шимэгдэж шингэнэ. Хүч ажиллах чадварыг нэмэгдүүлдэг люцинийг 7,7гр-р агууллсан ба бусад төрлийн бичилжүүлсэн амин хүчлүүдийг 8.5гр нэмж өгсөн. Ажиллах чадвар хүчийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх шинэ үеийн бүтээгдэхүүн.   350мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 3(82гр) хийж хутгаад бэлтгэлээс 30 минутын дараа, мөн максимум үзүүлэлт гаргахын тулд бэлтгэлийн өмнө дараа ууж болно.  
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
247920.00