GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creatine Plus 5950
Сериал
350530
Савлагаа тоо
33 servings
Ердийн үнэ
73900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
59120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Максимум амжилт руугаа дайрч буй мэргэжлийн тамирчдад зориулсан бүтээгдэхүүн. 5гр креатинаас гадна глюцине, аржинин, метонин, таурин, глютамин зэрэг гол амин хүчлүүд агуулсан. Креатин нь булчинд хадгалагдсанаар бэлтгэлийн үед энергийн үйлдвэрлэлийг шууд нэмэгдүүлэхэд тусална.Сүүлийн 10 жилийн судалгаагаар креатин нь булчингийн ажиллах чадвар, бэлтгэлжилтийг сайжруулдаг нь тогтоогдсон.   240-360мл усанд 1 хэмжих халбагыг хийж, бэлтгэлийн өмнө болон дараа шууд хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59120.00