GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Valerian Root 1500mg
Сериал
188112
Савлагаа тоо
100 tablets
Ердийн үнэ
46900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
37520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Цэвэр байгалийн гаралтай тайван бөх нойрсоход туслах бэлдмэл. 500мгр валериний бэлдмэлд 4мгр Вэлериний хүчил байх ба энэ нь тайван гүн нойрсоход тусална.   1-2 ширхгийг унтахын өмнө ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 289900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
37520.00