GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Papaya Enzyme
Сериал
093430
Савлагаа тоо
600 chew tablets
Ердийн үнэ
69900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
55920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагаанд туслах, хоолны шингэцийг сайжруулж амин чухал тэжээлээр хангахад тусална. Гол түүхий эд нь Папаяийн Протиолитик Энзим бөгөөд энэ нь уургийн шингэцэд онцгой сайн нөлөөтэй.   Өдөрт 3-9 ширхгийг хоолны дараа зажилна.  
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 131900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 220900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
55920.00