GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Complete Body Cleansing program 7 day
Сериал
705922
Савлагаа тоо
7days program
Ердийн үнэ
124900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
99920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бүх биеийн комплекс цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн. Таны бүхий л дотор цул эрхтэнүүд элэг, бөөр, ходоод гэдэс, цусыг 7 хоногийн хугацаанд цэвэрлэн үйл ажиллагааг нь сайжруулахад тусална.   AM-pak: Өглөө цайны дараа усаар даруулж залгина. Fiber and prebiotic blend: 200 мл хүйтэн усанд 1 уутыг хийж найруулаад өглөө цайн дээрээ ууна Probiotic-acidophilus: Өдрийн хоолны өмнө 1 ширхэгийг усаар даруулж залгина. PM-pak: Өдрийн хоолны дараа усаар даруулж залггина  
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 7700.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 43900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 49500.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
99920.00