GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
TRAC Extreme NO
Сериал
000885
Савлагаа тоо
775g
Ердийн үнэ
248900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
199120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө уух бүтээгдхүүн.Цусан дахь азотын оксидийн хэмжээг нэмэгдүүлж,судасны ханыг тэлснээр цусны эргэлт сайжран цуцалт үгүй болж ачаалал даах ажиллах чадвар дээд зэргээр нэмэгдэнэ.Булчингийн хөөлт хүч дээд зэргээр нэмэгдэнэ.Үйлчилгээ хэдэн цагаар үргэлжилнэ. 360-400мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлээс 30-45минутын өмнө ууна.   Amount Per Serving % DV * Calories 70 Total Carbohydrate 12g 4%* Sugars 0g † Vitamin C (as Calcium Ascorbate) 395mg 658% Thiamin (as Thiamin HCL) 10mg 667% Riboflavin 10mg 588% Niacin (as Niacinamide) 25mg 125% Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 10mg 500% Folate (as Biofolin™, 5-Formy Tetahydrofolate) 400mcg 100% Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 500mcg 8,333% Biotin 25mcg 8% Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) 25mg 250% Calcium(as Calcium Citrate 155mg 16% And Calcium Ascorbate) Zinc (as Zinc Citrate) 5mg 33% Copper (as Copper Citrate) 1mg 50% Manganese (as Manganese Sulfate) 2mg 100% Chromium (as ChromeMate®Chromium Polynicotinate) 50mcg 42% Potassium (as Potassium Phosphate) 200mcg 6% NitroFolin-ATP™ With Biofolin 16,000mg  
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 218900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 16900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00
Ердийн үнэ : 248900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199120.00