GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Womens Ultra Mega Diabetic Support
Сериал
345922
Савлагаа тоо
30paks
Ердийн үнэ
179900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
143920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Сахарын асуудалтай эмэгтэйчүүдэд зориулсан витамин тэжээлийн багцЦусан дахь сахарын хэмжээг эрүүл хэвийн түвшинд байлгах,тогтворжуулах. Сахарын солилцоог эрүүл хэвийн байлгахад туслах,цусны эргэлт,нүдний эрүүл мэндийг хангахад тусална. Өдөрт 1уутыг хоолны дараа усаар даруулж залгина.    
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00