GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Metabolic BCAA
Сериал
364328
Савлагаа тоо
30 servings
Ердийн үнэ
194900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
155920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа амин хүчил 7500 мг агуулсан учир булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэгдүүлнэ. • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   1халбагыг 300-360 гр усанд найруулаад бэлтгэлээс өмнө болон бэлтгэлийн дундуур дараа аль ч үед ууж болно. Өндөр бэлтгэлийн үед 2 халбагын хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 156900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00