GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
N.O.-Xplode ( fruit punch )
Сериал
387601
Савлагаа тоо
36 servings
Ердийн үнэ
159900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
127920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө уух эрч хүч энерги нэмэгдүүлэх бэлдмэл. • Бэлтгэл сургуулилтын явцад булчингийн хүч, тэсвэрийг нэмэгдүүлэн ядралтын эсрэг эрчимтэй бүтээгдэхүүн. • Мөн булчингийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, судас тэлэх, / хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх/ • богино хугацаанд булчинд сэргэлт өгч амархан цуцалт үүсэхээс сэргийлдэг бэлтгэлийн өмнө уух бүтээгдэхүүн.   120-180 гр хүйтэн усанд 1 халбага хийж бэлтгэлээс 20-30 минутын өмнө ууна. Өдөрт 2 халбагаас илүүг ууж болохгүй. Орой унтахаас 5 цагийн өмнө уусан байх  
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00