GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amino X
Сериал
387569
Савлагаа тоо
70 servings
Ердийн үнэ
238900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
191120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа амин хүчил 10000 мг агуулсан учир булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэгдүүлнэ. • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   1халбагыг 180-240гр усанд найруулаад бэлтгэлээс өмнө болон бэлтгэлийн дундуур дараа аль ч үед ууж болно.Өндөр бэлтгэлийн үед 2халбагын хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 156900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00