GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Theanine 200
Сериал
128712
Савлагаа тоо
60capsules
Ердийн үнэ
109900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
87920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Өдөр тутмын хэт их ачаалал, ядаргаанаас хамгаалах амарч тайвшрахад туслах амин хүчил.   Өдөрт 1 капсулыг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 156900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00