GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Theanine 200
Сериал
128712
Савлагаа тоо
60capsules
Ердийн үнэ
109900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
87920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Өдөр тутмын хэт их ачаалал, ядаргаанаас хамгаалах амарч тайвшрахад туслах амин хүчил.   Өдөрт 1 капсулыг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 187900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00