GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glutamine 5000
Сериал
351189
Савлагаа тоо
10.56 oz
Ердийн үнэ
142900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
114320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  5000мг бичилжүүлсэн Л- Глютамин агуулсан ба булчин шатах, жижгэрэх процессын эсрэг үйлчилгээ нь ердийн Глютаминаас хавьгүй илүү болох нь тогтоогдсон дээд зэргийн сайжруулсан хувилбар.   150-180мл хүйтэн ус жүүс ундаанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00