GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
BetaAlanine
Сериал
898711
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
84900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
67920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүчний бэлтгэлийн үед хэрэглэх маш хүчтэй бэлдмэл. Булчингийн ядрах цуцах хэмжээг тодорхойлох хүчин зүйл болох Карнозиний түвшинг нэмэгдүүлдэг нь тогтоогджээ. Өөрөөр хэлбэл Бета-Аланине хэрэглэснээр таны булчингийн ачаалал даах, ажиллах чадвар огцом дээшлэх болно.   2 ширхэгийг бэлтгэлээс 2 цагийн өмнө, бэлтгэлийн дараа 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.