GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Liver Health Formula
Сериал
714312
Савлагаа тоо
90 capsules
Ердийн үнэ
144900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
115920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Элэгний натурал цэвэрлэгээ,хоргүйжүүлэхэд тусална.Энэхүү маш олон талын үйлчилгээтэй бүтээгдхүүн нь элэгний эрүүл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах,тэжээх,элгийг эсийн түвшинд хүчтэй антиоксидантуудын тусламжтайгаар чөлөөт радикалуудаас хамгаалах зэрэг болно. Өдөрт 3ш-г хоолтой хамт усаар даруулан залгина.   Supplement Facts Serving Size 3 Capsules Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV Vitamin C (as Ascorbic Acid) 60.00 mg 100% Vitamin B-6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) 20.00 mg 1000% Folic Acid (as Folic Acid and 5-Methyltetrahydrofolate) 50.00 mcg 13% Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 50.00 mg 833% Selenium (as sodium selenate) 100.00 mcg 143% Liver Support Blend 0.00 ** Milk Thistle Seed Extract (Silybum marianum)(80% Silymarin = 160 mg) 200.00 mg ** Choline (as Choline Bitartrate) 100.00 mg ** Picrorhiza Kurrooa Root Extract 100.00 mg ** L-Methionine 100.00 ** Pantethine 1500.00 mcg ** Metabolism & Nutrient Transport 0.00 ** Betaine (as Betaine Hydrochloride) 200.00 mg ** Antioxidant Support Complex 0.00 ** alpha-Lipoic Acid 25.00 mg ** Setria™ L-Glutathione 50.00 mg ** N-Acetyl-L-Cysteine 200.00 mg ** Turmeric Root Extract (Curcuma longa)(20% Curcuminoids = 10 mg) 50.00 mg ** CoEnzyme Q-10 50.00 mg  
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
115920.00