GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
StrongGirl BCAA
Сериал
802209
Савлагаа тоо
30 Servings 218g
Ердийн үнэ
149900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
119920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан, энерги тэсвэр нэмэгдүүлэх булчингийн алдагдалыг бууруулах,булчингийн сэргэлтийг нэмэгдүүлэх бүтээгдхүүн. 250мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлийн өмнө дундуур дараа өдөрт 1-2удаа ууна.   Supplement Facts Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV LEAN MUSCLE & PERFORMANCE BLEND 3.25 g ** Betaine Anhydrous 1.25 g ** Taurine 1.00 g ** Glycine 1.00 g ** BCAA 2:1:1 BLEND 2.00 g ** L-Isoleucine ** L-Leucine ** Whey Peptides ** Micellar Casein ** Micronized L-Leucine ** Calcium Caseinate ** Micronized Whey Protein Concentrate ** Whey Protein Isolate ** L-Valine ** L-Leucine 1.00 g ** L-Isoleucine 500.00 mg ** L-Valine 500.00 mg ** SUPER FRUIT PLUS BLEND 175.00 mg ** ELECTROLYTE BLEND 170.00 mg ** ENERGY BLEND 85.00 mg  
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 21900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00