GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creatine ATP SX 7
Сериал
802160
Савлагаа тоо
90caplets
Ердийн үнэ
234900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
187920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  TRI-CREATINE CITRATE, CREATINE PEPTIDE, CREATINE HCI & elevATP™ зэргийг зэрэг агуулсан цорын ганц бүтээгдхүүн. Булчингийн масс, хүч болон сэргэлтийг нэмэгдүүлдэг нь судалгаагаар тогтоогдсон. Өдөрт 3ш-г 1-2удаа,бэлтгэлийн дараа эсвэл өглөө усаар даруулан залгина.   Supplement Facts Serving Size 3 Caplets Servings Per Container 30 Amount Per Serving % DV Sodium 100.00 mg 4% Calcium 100.00 mg 10% Creatine ATP Xtreme Blend 0.00 ** Creatine HCl 1.00 g ** Creatine peptide 1.00 g ** Whey peptide bound to creatine monohydrate ** Tri-Creatine Citrate 1.00 g ** Creatine ATP Uptake Support Matrix 0.00 ** elevATP™ Apple fruit extract (as Malus domesticus) 150.00 mg  
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00