GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creactor
Сериал
802202
Савлагаа тоо
120servings, 238g
Ердийн үнэ
177900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
142320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Клиник судалгаагаар баталгаажсан дээд зэргийн хүчтэй хүчилгүй креатине формула.Булчингийн хэмжээ болон хүчийг нэмэгдүүлж сэргэлтийг сайжруулна. 250мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлийн дараа өдөрт 2удаа ууна.Хоногт 2 халбагаас хэтрүүлж болохгүй.   Supplement Facts Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 120 Amount Per Serving % DV Creatine HCl 750.00 mg ** Free-acid Creatine 750.00 mg  
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 253900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
142320.00