GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Shatter SX 7 Black Onyx
Сериал
802205
Савлагаа тоо
350g
Ердийн үнэ
269900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
215920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө уух хүчтэй бүтээгдхүүн. Булчингийн хүчийг 147%-р нэмэгдүүлэх ба булчинг дээд зэргээр хөөлгөж томруулан булчингийн массыг нэмэгдүүлэхэд тусална. 1халбагыг 200мл,2халбагыг 360мл хүйтэн усанд хийж бэлтгэлээс 30-45минутын өмнө хоосон ходоодон дээр ууна.Унтахаас өмнө уухгүй.   Supplement Facts Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Calories 20.00 Total Carbohydrate 3.00 g 1% Vitamin C (as Ascorbic Acid) 30.00 mg 50% Niacin (as Nicotinic Acid) 30.00 mg 150% Clinical Strength Performance Blend 0.00 ** Beta-Alanine (CarnoSyn®) 1600.00 mg ** Adenosine 5'-triphosphate disodium (Peak ATP 200.00 mg ** Extreme Neuro-Sensory Matrix 0.00 ** Caffeine Anhydrous 200.00 mg ** Myristica fragrans extract (nutmeg) (seed) 100.00 mg ** Blue skullcap extract (as Scutellaria lateriflora)(root) 37.50 mg ** Yohimbe extract (as Pausinystalia yohimbe) (bark) Standardized for 6% yohimbine and supplying rauwolsine 20.00 mg ** Satsuma orange concentrate (as Citrus unshiu) (pulp) Supplying beta-cryptoxanthin 2.00 mg  
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 192900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00