GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
The Curse!
Сериал
523202
Савлагаа тоо
250g
Ердийн үнэ
178900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
143120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө уух бүтээгдхүүн. Энерги,оюуны төвлөрлийг дээд зэргээр нэмэгдүүлж,булчингийн хүч болон тэсвэр санаанд оромгүйгээр огцом сайжрах болно. 150-250мл хүйтэн усанд 1-3 халбага хийж бэлтгэлээс 30минутын өмнө хоосон ходоодон дээр ууна. 24цагийн дотор 3халбагаас илүү уухыг хориглоно.   Supplement Facts Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 50 Amount Per Serving % DV Energizing Muscle Fuel Blend (CarnoSyn 3000.00 mg ** Blood Flow Amplifier Blend (L-Citrulline L-Arginine AKG) 1000.00 mg ** Mind Control Matrix (Caffeine Anhydrous 155mg Olive Leaf Extract (40% Oleuropein)) 157.00 mg **  
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143120.00