GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
PERFORMIX PUMP
Сериал
511330
Савлагаа тоо
40servings, 234.4 g
Ердийн үнэ
234900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
187920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кафейн өдөөгчгүй бэлтгэлийн өмнө уух бүтээгдхүүн. 120-150мл хүйтэн усанд 1халбага хийж бэлтгэлээс 20-30минутын өмнө ууна.   Supplement Facts Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 40 Amount Per Serving % DV Niacin 15.00 mg 75% Performix™ PUMP Blend 4928.00 mg  
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 113900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 197900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
187920.00