GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
AMP Gold 100 Percent Whey Protein Advanced
Сериал
Савлагаа тоо
2.05lb 932g
Ердийн үнэ
229900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
183920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  1уултаар 24г дээд зэргийн шимэгдэлттэй whey isolate шар сүүний уураг авах ба 5.5г ВСАА,4г глютамине агуулсан сэргээлтийн уураг. 100мг энзим нэмж өгсөн нь уургийн задралыг дэмжиж хоол тэжээлийн алдагдалыг бууруулна. Биеийн жингээ хасах зорилгоор фитнесс хийж байгаа хүмүүс уургийн алдагдлыг нөхөх хоол орлуулах байдлаар хэрэглэж болно.   200-250мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж хутгаад өдөрт 1-3удаа,бэлтгэлийн өмнө болон дараа эсвэл хоолны хооронд ууна.  
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
183920.00