GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Policosanol - 10mg
Сериал
061822
Савлагаа тоо
60tablets
Ердийн үнэ
38900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Холестеролийн түвшинг эрүүл хэвийн байлгахад тусална. Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.   Supplement Facts Serving Size 1 Tablet Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Policosanol 10.00 mg  
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00