GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Policosanol - 10mg
Сериал
061822
Савлагаа тоо
60tablets
Ердийн үнэ
38900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Холестеролийн түвшинг эрүүл хэвийн байлгахад тусална. Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.   Supplement Facts Serving Size 1 Tablet Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Policosanol 10.00 mg  
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 389900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31120.00