GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Niacin 500 mg
Сериал
254122
Савлагаа тоо
240 Vegetarian Tablets
Ердийн үнэ
79900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
63920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Захын мэдрэлийн эсүүдийг сэргээж цусан хангамжийг сайжруулна.Захын судсыг тэлж цусны эргэлт цусан хангамжийг дээшлүүлнэ.Мэдрэлийн эд эсүүдийн сэрэл дамжуулалтыг сайжруулна. Өдөрт 1ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.   Supplement Facts Serving Size 1 Tablet Servings Per Container 240 Amount Per Serving % DV Niacin 500.00 mg 2500%  
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 289900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
63920.00