GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids Gummy DHA For Kids 2-12
Сериал
102821
Савлагаа тоо
120gummies
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  50mg Omega-3 агуулсан бүтээгдхүүн. Хүүхдийн нүдний хараа,тархины хөгжилд маш чухал нөлөө үзүүлнэ. Өдөрт 2ш-г хоолны дараа иднэ.   Supplement Facts Serving Size 2 Gummies Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Total Carbohydrate 4.00 g 1% Calories 20.00 Sugars 3.00 g Vitamin A (as Retinyl Palmitate) 500.00 IU 20% Vitamin C (as Ascorbic Acid) 6.00 mg 10% Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) 200.00 IU 50% Vitamin E (as d-alpha tocopherol acetate) 3.00 IU 10% Omega Fatty Acid Blend 300.00 mg ** Total Omega-3 Fatty Acids 100.00 mg ** EPA (Eicosapentaenoic Acid) ** DHA (Docosahexaenoic Acid) ** EPA/DHA (from Purified Fish Oil) 50.00 mg ** ALA (from Flaxseed Oil)(Plant Based) 50.00 mg  
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 187900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00