GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lean Shake burn
Сериал
364317
Савлагаа тоо
1.67 oz (47.35gr)
Ердийн үнэ
15900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
12720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  -Дээд зээргийн чанартай уураг 30 гр -6 гр файбэр нь таныг удаан хугацаанд цатгалан байлгана. -24 төрлийн витамин минерал агуулсан өөх шатаагчтай шеик биеийн жинг бууруулахад тусална.   240 мл усанд 1 уутыг хийж найруулаад дасгалаас 30 минутны өмнө ууна.  
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 409900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
12720.00