GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
c4 on the go
Сериал
447682
Савлагаа тоо
10 fl.oz (295 ml)
Ердийн үнэ
17900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
14320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа кератин нитрате агуулсан булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэндүүлнэ. • NO3 булчинг хөөлгөнө • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   Бэлтгэлээс 20-30 минутны өмнө 1 савыг ууна.  
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 27900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
14320.00