GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Wheybolic Extreme 60 casein
Сериал
414748
Савлагаа тоо
2.7 lb
Ердийн үнэ
315900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
252720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүчийг нэмэгдүүлнэ. Маш хурдан шимэгдэж шингэнэ. Хүч ажиллах чадварыг нэмэгдүүлдэг люцинийг 10гр-р агуулсан ба бусад төрлийн бичилжүүлсэн амин хүчлүүдийг 17 гр, 12 гр глютамин нэмж өгсөн. Ажиллах чадвар хүчийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх шинэ үеийн бүтээгдэхүүн. Өдөржин ажилласан булчинг амраах шөнийн уураг.   120-180мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1-3 удаа хийж хутгаад бэлтгэлийн дараа ууна.  
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 295900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00
Ердийн үнэ : 279900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
252720.00