GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Fenugreek 610 мг
Сериал
190232
Савлагаа тоо
100 capsules
Ердийн үнэ
55900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
44720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Цусан дахь сахарын түвшинг хэвийн хэмжээнд барьж бодисын солилцоог сайжруулах, дархлаа дэмжих, хөхүүл ээжид сүү оруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ.Мөн эрэгтэйчүүдэд бэлгийн ажиллагааг дэмжих зорилгоор хэрэглэнэ   Өдөрт 1-2 ширхгийг хоолтой хамт усаар даруулан ууна.  
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
44720.00