GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Syntha-6
Сериал
387437
Савлагаа тоо
5 lb
Ердийн үнэ
269900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
215920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үндсэн амин хүчлүүдийн байгалийн натурал эх сурвалж. Үндсэн амин хүчлүүд нь булчингийн уургийг бүрдүүлэхэд оролцдог бөгөөд шар сүүний уургийг хэрэглэснээр уургийн алдагдалыг нөхөн булчингийн ажиллах чадвар дээшилнэ. Хамгийн сайн шингэдэг уураг.   120-150г хүйтэн усанд 1 халбага буюу (47г) хийж сайтар хутгаж ууна.  
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
215920.00