GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amino X
Сериал
387569
Савлагаа тоо
70 servings
Ердийн үнэ
238900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
191120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  • Бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх өндөр үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. • Найрлагандаа амин хүчил 10000 мг агуулсан учир булчингийн энергийг дээд түвшинд нэмэгдүүлнэ. • Ажиллах чадвар нэмэгдүүлж, бэлтгэлийн явцад амархан хүч унахаас сэргийлдэг хамгийн хурдан шингэдэг бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бүтээгдэхүүн юм.   1халбагыг 180-240гр усанд найруулаад бэлтгэлээс өмнө болон бэлтгэлийн дундуур дараа аль ч үед ууж болно.Өндөр бэлтгэлийн үед 2халбагын хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 459900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 27900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 148900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 95900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
191120.00