GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin B-2 100mg
Сериал
255113
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
48900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эсийг хүчилтөрөгчөөр хангахад гол үүрэгтэй оролцох ба өөх тос,нүүрс ус,уургийн солилцоонд оролцдог.Өөрөөр хэлбэл бие организм дахь энергийн үйлдвэрлэл бодисын солилцоонд маш чухал шаардлагатай.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 294900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 235900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00