GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Liquid VitB-complex
Сериал
705815
Савлагаа тоо
60ml
Ердийн үнэ
48900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энергийн үйлдвэрлэл,нүүрс ус,бодисын солилцоонд зайлшгүй чухал шаардлагатай В-ийн төрлийн 8 витаминийг агуулсан.   Өдөрт 1дусалыг устай буюу жүүстэй хольж ууж болно.  
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 12900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00