GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Liquid VitB-complex
Сериал
705815
Савлагаа тоо
60ml
Ердийн үнэ
48900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энергийн үйлдвэрлэл,нүүрс ус,бодисын солилцоонд зайлшгүй чухал шаардлагатай В-ийн төрлийн 8 витаминийг агуулсан.   Өдөрт 1дусалыг устай буюу жүүстэй хольж ууж болно.  
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 248900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00