GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Liquid VitB-complex
Сериал
705815
Савлагаа тоо
60ml
Ердийн үнэ
48900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энергийн үйлдвэрлэл,нүүрс ус,бодисын солилцоонд зайлшгүй чухал шаардлагатай В-ийн төрлийн 8 витаминийг агуулсан.   Өдөрт 1дусалыг устай буюу жүүстэй хольж ууж болно.  
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 118900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39120.00