GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin D-3 400
Сериал
144921
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
37900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
30320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Витамин D нь яс шүдний эрүүл мэндэд чухал шаардлагатай бөгөөд ясан дахь бодисийн солилцоо,кальцийн задрал солилцоонд оролцдог.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 166900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00