GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin D-3 400
Сериал
144921
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
37900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
30320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Витамин D нь яс шүдний эрүүл мэндэд чухал шаардлагатай бөгөөд ясан дахь бодисийн солилцоо,кальцийн задрал солилцоонд оролцдог.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00