GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Appetrex Control
Сериал
968222
Савлагаа тоо
60 Tab
Ердийн үнэ
87900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
70320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энергийн үйлдвэрлэл бодисын солилцоог нэмэгдүүлэх замаар бие организм шаардагдах илчлэгийн хэмжээг багасгаж улмаар хоол дуршлыг эхний уултаар 10% бууруулж чадна.   Өдөрт 2ш-г их идэх хоолноос 30-60 минутын өмнө усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 41900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 147900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
70320.00