GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Burn 60
Сериал
955522
Савлагаа тоо
60tab
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  маш хүчтэй тэрмөженик бүтээгдэхүүн. Таны энергийг нэмэгдүүлэн бодисийн солилцоог сайжруулах замаар илүүдэл илчлэг калорийн шаталтыг 60%-р нэмэгдүүлнэ.   Бэлтгэлээс 30-60 минутын умну 2 ширхэгийг, бэлтгэлгүй өдөр өглөө өлөн дээрээ 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 166800.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00